Radějov – obec už dávno objevená turisty a krajináři
Strážnice a Skalica – společná, někdy i dramatická historie na československé hranici
Příroda – pohoda rovin kolem řeky Moravy a náročnost kopců Bílých Karpat
Slovácko – kraj tradic, krojů i rozdílů mezi Dolňáckem a Horňáckem

Vydejte se na pěší prohlídku obce Radějov a jejího malebného okolí, protože je branou Bílých Karpat. Díky své poloze a klidnému prostředí je rekreační lokalitou známou po celé republice i střední Evropě.

Vyjímečnost pohoří Bílých Karpat potvrzuje od roku 1996 certifikát Programme on Man and the Biosphere se statutem mezinárodní sítě biosférických rezervací světových ekosystémů. Nejbližší okolí Radějova je velmi vhodné pro procházky, turistiku, cykloturistiku, v zimě pro běžky. Na uměle zasněžovaných svazích na slovenské straně Bílých Karpat si přijdou na své i sjezdaři. Na katastru obce je veřejnosti přístupná obora pro odchov vysoké zvěře s původním rázem bělokarpatské přírody s výskytem často již ohrožených rostlin a živočichů. 

Radějov patří svým folklórem k oblasti Strážnicka a je s ním spojován i přes odlišnosti dané hospodářsko-kulturním vývojem oblastí. Folklór je v obci udržován při oslavách církevních svátků (martinské hody, cyrilometodějská pouť). V obci proběhlo několik výtvarných sympozií za účasti malířů a fotografů Jindřicha Štreita, Patrika Hábla a dalšími, kteří navázali na dílo krajináře Aloise Kalvody, jenž tento malebný kraj objevil už v minulém století.

STRÁŽNICE

ve Strážnici se nachází rozsáhlá expozice Muzea vesnice  jihovýchodní  Moravy (skanzen) s dochovalými objekty lidového stavitelství a bydlení na Slovácku.
Ve městě jsou k dispozici doklady o existenci židovské obce se synagogou a hřbitovem se vzácnými barokními náhrobky. 
V anglickém parku, který je centrem světoznámého strážnického folklórního festivalu, se ukrývá také novorenesanční zámek s expozicemi a výstavami. 

MORAVA

Baťův plavební kanál  je vyhledávaná atrakce. Turisté podnikají cestu dlouhou 60 km mezi Otrovicemi a Hodonínem, kde se  na výletních lodích seznamují s krásami řeky Moravy.
Jednou z nich je i moravská Sahara s mocným pruhem vátého písku, dále svérázná lužní příroda Strážnického pomoraví s ostrovy, plážemi, ptačími rezervacemi a meandry.

SLOVÁCKO

Region Slovácka je bohatý na doklady dávného osídlení především z dob velké Moravy. Centrem je starodávný Velehrad s bazilikou věrozvěstů Cyrila a Metoděje, blízký středověký hrad Buchlov, barokní skvosty zámku Milotice a Buchlovice s parkem a hřbitov ve Střílkách.
Jižním směrem v okolí Pálavy se nachází významné  archeologické areály se světoznámými nálezy (Věstonická Venuše), malebné stavební celky s rozsáhlými parky v Lednici, Valticích a mnoho dalších.

Javora Stanislav
696 67 Radějov 330
Česká republika

Tel.: +420 606 277 481
E-mail: info@javor.cz